Matsäkerhet

Matsäkerhet på Espresso House   

Matsäkerhet och kvalitet på våra Coffee Shops

Mat och dryck som serveras på Espresso House ska alltid vara säker, hålla hög kvalitet och som gäst ska du alltid kunna känna dig trygg.

Säkerhet

HACCP och Codex Alimentarius

Vi jobbar utifrån en standard som är baserad på gällande lagstiftning, HACCP- standard, branschpraxis och CodexAlimentarius.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en standard för kartläggning och kontroll av faror i livsmedelsproduktion, med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det handlar om mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysiska faror.

CodexAlimentarius är en samling av internationellt erkända standarder, vedertagen praxis, riktlinjer och andra rekommendationer avseende livsmedel, matproduktion och matsäkerhet.

Livsmedelssäkerhets- kultur

Hela vår organisation genomsyras av en kultur av livsmedelssäkerhet, och kvalitetsstyrning är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi förfinar ständigt vårt kvalitetsprogram för att garantera säkerheten i den mat vi serverar till våra gäster.

Kvalitetsprogrammet i våra Coffee Shops består av fyra block:

Om du har några frågor om vårt arbete kring matsäkerhet och kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta vår support.